• Pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale.
  • Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.
  • Dreptul pacientului la informația medicală.
  • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza.
  • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
  • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
  • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și  cu privire la date despre diagnostic și prognostic.
  • Pacientul are dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință.
  • Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
  • Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, cu acordul pacientului.
  • Pacientul are dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală.
  • Pacientul are dreptul să solicite și să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

Consimțământul pacientului privind intervenția medicală.

  • Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
  • Când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a voinței acestuia.
  • În cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală de urgență, consimțământul reprezentantului legal nu mai este necesar.
  • În cazul în care se cere consimțământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înțelegere.
  • În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenția este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să își dea consimțământul, decizia este  declinată  unei comisii de arbitraj de specialitate.
  • Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienții internați în spitale și din 2 medici pentru pacienții din ambulator.
  • Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
  • Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învățământul medical clinic și la cercetarea științifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare științifică persoanele care nu sunt capabile să își exprime voința, cu excepția obținerii consimțământului de la reprezentantul legal și dacă cercetarea este făcută și în interesul pacientului.
  • Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimțământul sau, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale.
  • Dreptul la confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacientului.
  • Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.
  • Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
  • În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie.
  • Pacientul are acces la datele medicale personale.
  • Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului.
  • Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

Obligațiile pacientului

  • Să respecte regulile ce se aplică în spital (comunicate de personalul medical).
  • Să păstreze ordinea, liniștea și curățenia în spital.
  • Să respecte programul de vizite și de masă precum și circuitele funcționale din spital.
  • Să nu deterioreze bunurile din spital.
  • Să respecte indicaţiile terapeutice ale medicului pe perioada internării;
  • Să nu utilizeze consumatori electrici decât cu aprobarea medicilor şefi de secţie;
  • Să nu părăsească spitalul fără aprobare pentru probleme extramedicale; în cazul în care are drept de învoire să nu depăşească timpul care i-a fost acordat;
  • Să păstreze şi să predea în bune condiţii echipamentul de spital şi lenjeria de pat primite pentru şederea în spital;
  • Se interzice complet fumatul în unitatea sanitară, având în vedere prevederile Legii nr. 349/2002 art.3.

Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 privind drepturilor pacientului
Ord. 386 din 2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului

CONDITII INTERNARE – SPITALIZARE DE ZI DIABET ZAHARAT SI BOLI DE NUTRITIE

Nu se efectuează internari in spital fără programare !

Programarea se poate face:

 1. telefonic, cu precizarea medicului de familie sau specialist care elibereaza trimiterea la numerele de telefon: 0240/511111 sau 0728202601
 2. prin prezentarea la receptia clinicii.
 3. Online pe siteul https://medicaldelta.ro/programare/

Programarea se face in functie de numarul de locuri libere.

Setul minim de date solicitate la programare sunt: nume, prenume si numarul de telefon.

Evidenta programarilor pentru internare se consemneaza in registrul de programari.

Prima manevra care se face in momentul prezentarii pacientilor este triajul epidemiologic, acesta este realizat de asistenta medicala:

 • În momentul sosirii pacientului in spital admisia acestuia in incinta clinicii se face numai pe baza programarii si la ora stabilita.
 • Pacientii sositi in spital, programati, sunt directionati intr-un cabinet( prima incapere din spital transformata in sala triaj)  unde sunt termometrizati si sunt pusi sa complecteze chestionarul pentru identificarea suspiciunii de infecție cu SARS-CoV-2 (chestionar prezentat in PO triaj internare);
 • Pacientii sunt testati PCR in timpul triajului;
 • În caz că temperatura depășește 38 grd.C și dacă din completarea chestionarului reiese suspiciunea de infectare cu SARS-CoV-2, pacientul este redirectionat catre SPITALUL JUDETEA DE URGENTA medicul urmând protocolul stabilit pentru suspecții simptomatici cu infecția SARS-CoV-2;

Pacientii se prezinta la receptiei cu:

 • Actul de identitate
 • Biletul de internare semnat de medicul de familie sau specialist
 • Cardul de sanatate,dovada calitatii de asigurat
 • Certificatul verde

Pentru dovedirea calităţii de asigurat se utilizează:

 1. a) cardul naţional;
 2. b) adeverinţa de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, eliberată la solicitarea asiguratului de către casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă pentru persoanele prevăzute la art. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional;
 3. c) documentele prevăzute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele prevăzute la art. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care nu a fost emis cardul naţional, până la data la care asiguratul intră în posesia acestuia, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data emiterii;
 4. d) adeverinţă de înlocuire a cardului naţional pentru situaţiile în care se solicită emiterea cardului duplicat.

Informaţiile privind emiterea cardului naţional se verifică prin intermediul serviciilor web sau prin intermediul unui instrument electronic care poate fi accesat pe site-ul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html

 Obiecte necesare la internarea pacientului:

 • Medicatia curenta completa, inclusiv medicamentele naturiste sau fara prescriptie pe care le ia, astfel încât sa existe o imagine completa a anamnezei pacientului.
 • Obiectele si materialele necesare igienei personale a pacientului in spital:
  • Pijamale / camasa de noapte ;
  • Halat si papuci ;

In caz ca pacientul nu dispune de pijamale/ camasa de noapte si papuci , acestea vor fi date de catre spital.

 • Obiectele de valoare ale pacientului care nu au fost date familiei, vor fi pastrate in seiful spitalului pe baza de bon, aceste vor fi restituite la extenarea pacientului.